Opći podaci


Podaci tvrtke:
Luna Adriatica turistička agencija i usluge d.o.o.
OIB: HR05036348226
ID:HR-C-52-130015821
Telefon: +385 (0)52 872-870
Mobilni:+385 (0) 98529-538 E-mail:luna.adriatica@pu.t-com.hr
Adresa: HR-52221 Rabac, Istrska 18
Bankovni račun: PBZ BANK:
IBAN: HR3823400091110274640
Član uprave: Leonardo Licul
Direktor: Suzana Licul
Voditelj poslova: Leonardo Licul -osoba ovlaštena za zastupanje
Registracijski sud: Trgovački sud u Pazin
Nadležno tijelo nadzora:
Ministarstvo turizma, Trg Republike Hrvatske, 8/1,Zagreb