Opći podaci


Podaci tvrtke:
Luna Adriatica turistička agencija i usluge d.o.o.
OIB: HR05036348226
ID:HR-C-52-130015821
Telefon: +385 (0)52 872-870
Mobilni:+385 (0) 98529-538 E-mail:luna.adriatica@pu.t-com.hr
Adresa: HR-52221 Rabac, Istrska 18
Bankovni račun: PBZ BANK:
IBAN: HR3823400091110274640
Član uprave: Leonardo Licul
Direktor: Suzana Licul
Voditelj poslova: Leonardo Licul -osoba ovlaštena za zastupanje
Registracijski sud: Trgovački sud u Pazin
Nadležno tijelo nadzora:
Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10000 Zagreb

1. OPĆI UVJETI POSLOVANJA I POSREDOVANJA

Luna Adriatica d.o.o.  (u daljnjem tekstu agencija), nastupa kao posrednik smještajnih usluga između gosta i pružatelja usluga (iznajmljivač apartmana ,kuća na selu i sl.). Agencija na temelju objavljenih informacija na svojim internet stranicama, informira gosta i osigurava usluge smještaja sukladno potvrđenoj rezervaciji.

2. REZERVACIJE

Upiti i rezervacije smještaja primaju se i potvrđuju putem telefona, e-mail-a ili preko internet stranica agencije te ugovornih partnera agencije. Prilikom izvršenja same rezervacije gost je dužan dati sve potrebne podatke koje zahtjeva postupak rezervacije. Nakon provjere raspoloživosti tražene smještajne jedinice, gost će dobiti pismenu potvrdu zajedno sa podacima o uplati akontacije. Na temelju uplaćene akontacije gost dobiva potvrdu o rezervaciji- Voucher.

Temeljem potvrde rezervacije, smatra se da je gost u potpunosti upoznat s općim uvjetima pružanja usluge smještaja te da ih u cijelosti razumije i prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za agenciju .

3. PLAĆANJA

Plaćanje je u kunama ili u stranoj valuti prema važećem cjeniku agencije, osim ako nije drugačije navedno u ponudi.

a) Uplata akontacije

Akontacija je obavezna, i treba je uplatiti po primitku potvrde raspoloživosti ako nije drugačije naznačeno, inače se smatra da je rezervacija otkazana. Kod uplate obavezno navesti ime osobe koja je ili za koju je izvršena rezervacija, broj rezervacije, te ime smještajnog objekta na koji se uplaćena akontacija (rezervacija) odnosi. Akontacija iznosi otprilike 30% cijene ukupnog aranžmana ovisno o odabranoj usluzi i terminu korištenja usluge. Na temelju uplaćene akontacije gost dobiva potvrdu o rezervaciji .

b) Ostatak plaćanja

Ostatak ukupnog iznosa umanjenog za iznos uplaćene akontacije plaća se na račun agencije 4 tjedna prije dolaska gosta ili na dan dolaska u smještajnu jedinicu djelatniku agencije.

4. CIJENE USLUGA

a) Osnovne usluge

Cijena usluga uključuje osnovnu uslugu koja proizlazi iz opisa rezervirane usluge. Cijene usluga izražene su u valuti euro, te agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene cijena vlasnika smještaja ili promjene tečaja tj. većih valutnih razlika). Za goste koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, agencija jamči cijenu usluge koja proizlazi iz potvrđene rezervacije, bez obzira na eventualne naknadne promjene cijena usluga za dotičnu rezervaciju.

Ukoliko se dogodi da na dan dolaska tj. dan pružanja usluga dode više osoba nego što je naznačeno u potvrdi rezervacije odnosno na putnim dokumentima (VOUCHER), agencija ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili, ukoliko je to izvedivo, smjestiti nenajavljene goste uz nadoplatu na licu mjesta prema važećem cjeniku usluga.

Cijene navedene na internet stranicama agencije bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta tj, u destinaciji u kojoj gost boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.

b) Posebne - ostale usluge

Posebne usluge nisu uključene u cijenu smještaja , već ih je moguće ostvariti upitom za vrijeme rezervacije ili direktno na odredištu, ako se nalaze u opisu traženog smještaja pod "Dodatni troškovi ". Posebne usluge se plaćaju na dan dolaska djelatniku agencije ili direktno kod vlasnika smještajne jedinice.

5. BORAVIŠNA PRISTOJBA

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost / građanin koji u turističkom mjestu izvan svog prebivališta koristi uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska ili turistička djelatnost plaća boravišnu pristojbu. Visina boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj i terminu boravka, a naplaćuje se prema uredbi o utvrđivanju visine boravišne pristojbe. Boravišna pristojba uključena je u cijenu smještaja.

6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđene smještajne jedinice (apartmani, kuće na selu ili drugi objekti) opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave, kako od strane agencije tako i od strane naših partnera. Standardi smještaja, prehrane i drugih usluga kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Agencija ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekta objavljenim na internet stranicama agencije.

Usluge smještaja moguće je početi koristiti nakon 14:00 sati na dan početka korištenja usluge. Isti smještaj gost je dužan napustiti najkasnije do 10:00 sati na dan odlaska.

7. PROMJENA REZERVACIJE ILI OTKAZ OD STRANE GOSTA

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom), najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluga. Pod promjenom se smatra promjena broja osoba, datuma početka i/ili završetka korištenja usluge, kao i vrste usluge. Ako se gost ne pojavi na odredištu do 24:00 na dan početka korištenja usluge bez obavijesti Agenciji o kašnjenju ili nakon početka korištenja otkaže zakupljene usluge, gost nema pravo naknadnog potraživanja uplaćenog iznosa.

U slučaju otkazivanja rezervacije predujam se ne vraća.

8. PROMJENA REZERVACIJE ILI OTKAZ OD STRANE AGENCIJE

Agencija zadržava pravo promjene ili otkaza rezervacije ukoliko nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti kao što su (nemiri u zemlji, rat, terorističke akcije, sanitarni te sl. poremećaji u objektu za pružanje usluge, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, bolest ili smrt pružatelja usluge i sl.).

Potvrđena rezervacija smještaja može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gosta i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. U slučaju nemogućnosti adekvatne zamjene potvrđenog smještaja, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gosta najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat prethodno uplaćenog iznosa u cijelosti. Ukoliko se desi iz opravdanih razloga nemogućnost adekvatne zamjene na dan početka korištenja usluge, agencija će pružiti gostu informaciju o mogućem smještaju iste ili više kategorije.

9. OBVEZE GOSTA

Gost je obvezan: posjedovati valjane putne isprave, poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, prilikom dolaska u izabranu destinaciju, agenciji dati na uvid jedan od dokumenta (osobna putovnica ili osobna iskaznica zavisno od upita agencije) potrebni za prijavljivanje gosta, imati VOUCHER / potvrdu rezervacije, koje je dobio prilikom potvrde rezervacije te ga dati agenciji na dan dolaska u izabranu destinaciju kako bi mogao platiti ostatak usluge, prethodno potvrđene i početi koristiti plaćenu uslugu, pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu, a agencija otklanja svaku odgovornost za štetu.

10. OBVEZE AGENCIJE

Agencija se obvezuje da će gostu na temelju uplaćene akontacije za rezervaciju izdati potvrdu o učinjenoj rezervaciji, za kompletnu uplatu VOUCHER , koji sadržava sve usluge koje će se koristiti. Agencija se obvezuje da će omogućiti korištenje potvrđene usluge, voditi brigu o pravima i interesima gosta sukladno uzancama u turizmu, te da će sve svoje obveze izvršiti sukladno ovim uvjetima.

11. PRTLJAGA

Agencija ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporuča se najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost). Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se agenciji u kojoj se je gost prijavio, pružatelju usluge smještaja ili nadležnoj policijskoj postaji.

12. ZAŠTITA PRIVATNOST

Agencija se obavezuje da će poštovati privatnost svih svojih gostiju te prikuplja samo nužne podatke o gostima potrebne za izvršenje
rezervacije. Svi se podaci o gostima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici agencije i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Agencija se obvezuje osobne podatke čuvati u bazi podataka, sukladno
Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno općoj uredbi o zaštiti  osobnih podataka (GDPR) na poslovanje turističkih agencija.


13. IZMJENA UVJETA POSLOVANJA

Agencija zadržava pravo na izmjene uvjeta korištenja ovih stranica i drugih uvjeta poslovanja. Izmjene ne utječu na već izvršene i plaćene rezervacije.

14. UVJETI KORIŠTENJA OVIH STRANICA

Internet stranice agencije služe isključivo za informiranje gostiju o ponudi pružatelja usluga na osnovu opisa i slika,  provjeru slobodnih termina za unajmljivanje smještaja te za vršenje rezervacija. Skrećemo Vam pozornost na to da transakcije putem naših web stranica smiju izvoditi samo punoljetne osobe i da ovime preuzimate financijsku odgovornost za svoje transakcije ili transakcije koje izvrše maloljetne osobe iz Vašeg kućanstva. Također snosite odgovornost za maloljetne osobe koje se ovdje služe Vašim podacima kao i za istinitost i točnost Vaših podataka koje ste nam pružili radi vršenja rezervacija i financijskih poslova. U slučaju bilo kakve zlouporabe ovih stranica (lažne rezervacije i sl.) bit ce Vam onemogućen pristup.

15. REKLAMACIJE 

Ukoliko gost ima primjedbu na nepotpuno izvršenje potvrđene usluge od strane agencije, može priložiti pismeni prigovor.

Postupak u svezi s prigovorom:

Gost je dužan da na dan dolaska odmah reklamirati neodgovarajuću uslugu djelatniku agencije ili je o tome obavijestiti e-mailom ili telefonski. Gost je dužan surađivati sa agencijom, agencijim partnerom ili vlasnikom smještaja kako bi se reklamacija mogla riješiti na obostrano zadovoljstvo na licu mjesta.

Agencija će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta, tj. u mjestu korištenja usluge. Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete. Ako gost samoinicijativno pronađe drugi smještaj, s tim da agenciji ne pruži šansu da u ugovorenom roku riješi uzrok njegova nezadovoljstva, ne može zahtijevati povrat novca niti uputiti tužbu za naknadu štete.

16. NADLEŽNOST SUDA

Gost i Agencija nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Labinu, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.