Rabac je lijepo turističko središte na istočnoj obali istarskog poluotoka, između Pule i Opatije . Uzduž cijelog mjesta proteže se šetnica gdje su brojni maleni restorani, kafići, slastičarnice i suvenirnice. Prednosti lokaiteta su prekrasan okoliš, lijepe šljunčane plaže, ugodna klima i pogled na Kvarnerski zaljev i otok Cres.
Uz bogatu ugostiteljsku, sportsku i zabavnu ponudu Rabac nudi i brojne izletničke mogućnosti. U neposrednoj blizini Rapca, na brežuljku iznad mora, smjestio se srednjovjekovni grad Labin. Gradski muzej nudi obilazak starog rudnika, etnološku i arheološku zbirku namijenjeno gostima u potrazi za kulturnim turizmom i ljubiteljima starina. Tu su i umjetničke galerije i radionice

Portali:
http://www.forum-kroatien.de/
http://apartmanirabac.com/hr
http://www.meteo-info.hr/grad/rabac

Podaci tvrtke:
Luna Adriatica turistička agencija i usluge d.o.o.
OIB: HR05036348226
ID: HR-C-52-130015821
Telefon: +385 (0)52 872-870
Mobilni:+385 (0) 98529-538
E-mail:luna.adriatica@pu.t-com.hr
Adresa: HR-52221 Rabac, Istrska 18
Bankovni račun:
PBZ BANK: IBAN: HR3823400091110274640
Član uprave: Leonardo Licul
Direktor: Leonardo Licul          
Voditelj poslova: Leonardo Licul -osoba ovlaštena za zastupanje
Registracijski sud: Trgovački sud u Pazin
Nadležno tijelo nadzora: Ministarstvo turizma, Trg Republike Hrvatske, 8/1,Zagreb

    OBAVIJEST O PODNOŠENJU PISANIH PRIGOVORA
                          KORISNIKA USLUGE
Sukladno odredbi čl. 6. St.1. toč. 3.  Zakona o pružanju usluga u turizmu  NN br. 130/17  pisani prigovor potrošača može se podnijeti :
 - pisano u poslovnim prostorijama;                                                                                
-  na email : luna.adriatica@pu.t-com.hr

poštom na adresu   (naziv pravne/fizičke osobe  i adresa sjedišta):Istarska 18 ,Rabac 52221

Na podneseni prigovor korisnika usluge  bez odgađanja pisanim putem potvrdit će se primitak prigovora, te u pisanom obliku  odgovoriti  na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

 

Opći uvjeti poslovanja i posredovanja u smještaju

Putnička agencija Luna Adriatica d.o.o. sjedište: Istarska 18, 52221 Rabac, Istra, Hrvatska, (u daljnem tekstu "Luna") neposredno pruža usluge putniku-gostu ( u daljnjem tekstu "gost"), putem interneta odnosno internetskog servisa koji povezuje putničke agencije odnosno Luna partnere (u daljnjem tekstu "agencija"). Luna nastupa kao posrednik između gosta  i agencije u prodaji raznih smještajnih, hotelskih, putničkih i ostalih usluga različitih pružatelja turističkih usluga (u daljnjem tekstu "pružatelji usluga"). Između gosta i Lune ostvaruje se u cilju posredovanja tuđih usluga isključivo tzv. ugovor o zastupanju, u okviru kojeg je Luna obvezatan propisno i s pažnjom poduzeti željeno posredovanje. Ugovor o uslugama ostvaruje se, isključivo s agencijom kao posrednika između različitih pružatelja turističkih usluga koje je gost odabrao zajedno sa željenom uslugom.

1. Sklapanje ugovora
Luna koristi smještajne kapacitete koje agencija nudi na temelju sklopljenih ugovora sa pružateljem turističkih usluga, te preuzima obvezu posredovanja između gosta i agencije. Luna  prosljeđuje želje gosta onim agencijama odnosno pružateljima usluga koje gost odabere. Ugovor o uslugama ostvaruje se njihovim potvrđivanjem od strane agencije. Ugovor o uslugama temelji se isključivo na ugovornim uvjetima dotične agencije i njihovim opisu usluga. Posebne su želje isključivo neobvezujuće za agenciju odnosno pružatelja usluge. Prema gotovo svim općim uvjetima poslovanja agencije, dogovori koji prelaze okvir opisanih usluga izričito zahtijevaju pismenu potvrdu o prihvaćanju dogovora u potvrdi rezervacije. Svi ostali usmeni dogovori su nevažeći. Usluge smještaja i ostale usluge navedene u istom, opisane su isključivo na interenet stranicama Luna i partnera. Kad Luna dobije od gosta nalog za posredovanje tražene usluge, tada se prije svega radi o upitu za obvezujuću uslugu, odnosno usluge. Gost će u roku 2 radna dana dobiti potvrdu o mogućnostima rezervacije. Agencija je vezana za tu ponudu najmanje 24 sata. Ponuda prestaje važiti ukoliko se u tom razdoblju e-mailom odnosno putem korisničkog centra ne izvrši rezervacija.

2. Opis usluga
Ponuđeni smještajni objekti opisani su prema službenoj kategorizaciji turističkih ustanova koja se primjenjuje u trenutku objavljivanja usluga na internetu. Standardi smještaja, prehrane, usluga i drugih pojedinih mjesta i regija razlikuju se i nisu usporedivi.

3. Plaćanje usluga
Vidi opće uvjete poslovanja kod odgovarajućeg objekta za odmor.

4. Cijena putničke usluge
Vidi opće uvjete poslovanja kod odgovarajućeg objekta za odmor.

5. Boravišna pristojba
Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost / građanin koji u turističkom mjestu izvan svog prebivališta koristi uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska ili turistička djelatnost plaća boravišnu pristojbu. Visina boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj i terminu boravka, a naplaćuje se prema ovim općim uvjetima i istovremeno s uplatom konačnog iznosa za smještaj. Pobliže je definirana u posebnim uvjetima koji vrijede za dotični smještajni objekt.

6. Pravo gosta na otkaz i promjene
Vidi opće uvjete poslovanja kod odgovarajućeg objekta za odmor.

7. Pravo agencije odnosno pružatelja usluge na otkaz i izmjene
Vidi opće uvjete poslovanja kod odgovarajućeg objekta za odmor.

8. Usluge različitih pružatelja usluga odnosno agencija

Kad Luna od gosta dobije nalog da kod različitih pružatelja usluga odnosno agencija izvrši upit za različite usluge i da bude posrednik za iste, time ne dolazi do zasnivanja ugovora o uslugama. Iz upravno-tehničkih razloga, Luna po nalogu pojedinih agencija za pojedine usluge ispostavlja zajednički račun-potvrdu rezervacije i potvrdu o uplaćenoj akontaciji-voucher. U pogledu svih pojedinačnih usluga, Luna nastupa isključivo kao posrednik.

9. Putna osiguranja

Izričito se preporučuje sklapanje putnih osiguranja, a osobito osiguranja od otkaza putovanja. Gost po želji može sklopiti vlastito osiguranje, no u tom je slučaju sam nadležan za rješavanje pitanja vezana uz osiguranje.

10. Jamstvo i reklamacije
Vidi opće uvjete poslovanja kod odgovarajućeg objekta za odmor.                                                                                  

11. Obveze posrednika

Luna ima obvezu brinuti se o izvršenju dogovorene usluge. Luna će  obavljat sve navedene obveze u cijelosti i na opisani način, osim u slučaju izvanrednih okolnosti (pogledajte točku 7).

12. Obveze gosta
Gost je obvezan:
- posjedovati valjane putne isprave
- poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske
- pridržavati se važećeg kućnog reda u unajmljenim smještajnim objektima i surađivati s davateljima usluga u dobroj namjeri
- prilikom dolaska u mjesto odmora predočiti agenciji potvrdu o uplaćenoj akontaciji-voucher ili pružatelju usluga voucher, (vidi opće uvjete poslovanja kod odgovarajućeg objekta za odmor).
U slučaju nepridržavanja ovih obveza, gost je agenciji, a po potrebi i posredniku Luni, dužan nadoknaditi nastale troškove.

13. Prtljaga
Luna ne snosi troškove oštećene, uništene ili izgubljene prtljage. Isto vrijedi i za krađu prtljage ili vrijednosnih predmeta iz smještajnog objekta (ukoliko za to postoji mogućnost, preporučamo unajmljivanje sefa). Gubitak ili krađu prtljage potrebno je prijaviti pružatelju usluge i nadležnoj policijskoj postaji.

14. Zaštita osobnih podataka
Budući da poštujemo Vašu privatnost, primjenjujemo sljedeća načela:
- izričito navodimo kada su nam potrebni Vaši osobni podaci
- Vaše osobne podatke prosljeđujemo samo onoj trećoj osobi koja je bitna za realiziranje rezervacije
- Vaše osobne podatke isto tako koristimo isključivo za obradu Vaših zahtjeva unutar internetskog sustava.
Kako bi se osigurala nesmetana razmjena informacija o našim uslugama, molimo Vas da provjerite svoje osobne podatke i da nam odmah dojavite eventualne izmjene ili pogreške.

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge).Luna Adriatica d.o.o. se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik).Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Luna Adriatica d.o.o. zadržava pravo osobne podatke korisnika usluga upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera). Korisnik je u mogućnosti u bilo kojem trenutku odjaviti se pomoću poveznice „Odjava“ na kraju svakog maila ili slanjem zahtjeva na Luna Adriatica d.o.o., Istarska 18 ,52221 Rabac. Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge.

15. Izmjene uvjeta poslovanja
Luna  pridržava pravo na izmjene uvjeta korištenja ovih stranica i drugih uvjeta poslovanja. Izmjene ne utječu na već izvršene i plaćene rezervacije.

16. Uvjeti korištenja ovih stranica
Ineternet stranice Lune služe isključivo za informiranje gostiju o ponudi agencije na osnovu opisa i slika, za provjeru slobodnih termina za unajmljivanje smještaja te za vršenje rezervacija. Skrećemo Vam pozornost na to da transakcije putem naših interenet stranica smiju izvoditi samo punoljetne osobe i da ovime preuzimate financijsku odgovornost za svoje transakcije ili transakcije koje izvrše maloljetne osobe iz Vašeg kućanstva. Također snosite odgovornost za maloljetne osobe koje se ovdje služe Vašim podacima kao i za istinitost i točnost Vaših podataka koje ste nam pružili radi vršenja rezervacija i financijskih transakcija. U slučaju bilo kakve zlouporabe ovih stranica (lažne rezervacije i sl.) bit će Vam onemogućen pristup.