Obavijest o podnošenju prigovora

OBAVIJEST O PODNOŠENJU PISANIH PRIGOVORA KORISNIKA USLUGE
Sukladno odredbi čl. 6. St.1. toč. 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu NN br. 130/17 pisani prigovor potrošača može se podnijeti : - pisano u poslovnim prostorijama; - na email :
luna.adriatica@pu.t-com.hr
poštom na adresu (naziv pravne/fizičke osobe i adresa sjedišta):Istarska 18 ,Rabac 52221
Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrdit će se primitak prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora